top of page

Ekologický výukový program pro mateřské, základní a střední školy
 

Terénní program, který naučnou i prožitkovou formou seznamuje děti s lesním životním prostředím a vztahy v něm. Děti nahlédnou do života rostlin a živočichů, jež se v lese nacházejí a mohou také rozkrýt jejich ekologické vazby k prostředí, ve kterém žijí.

 

Vedle poznávání dřevin, bylin a lesních zvěře, nad rámec pozorování přírodních jevů a koloběhů, se rovněž dozví také o činnosti pracovníků v lesním hospodářství v aktuálním ročním období. Děti si tak odnesou nejen řadu znalostí a zajímavých informací, ale také prožijí své vlastní  smysly a stráví čas ve zdravém přírodním prostředí.

Jednotlivé lesní výpravy jsou navrženy na 2-3 vyučovací hodiny + pauzy a doprava = celé dopoledne

(ale jsme otevřeni i individuálním časovým potřebám). Cena je 120 Kč/dítě (pro skupinu 15 a více dětí), pro menší skupiny tvoříme cenu individuálně (cenu mírně navýšíme dle počtu dětí).

Ekologické výukové programy (EVP) jsou určené pro děti MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a středních škol, ale také další organizovaným dětským skupinám.

EVP společně navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) a je možné je přizpůsobit specifickým požadavkům pedagogů dotčených vzdělávacích oborů. V případě škol - EVP rozšiřují teoretický výklad ze školních lavic o praktickou formu výuky v reálném terénu a s reálnými přírodninami. 

Nabídka programů

Volné termíny

Rezervace programů

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Jitka Čurdová - koordinátorka aktivit 

tel.: 773 445 645

e-mail: info@ekocentrumvratkov.cz

bottom of page