top of page

Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu

dětí a mládeže Vrátkov

 

Projekt řeší vybudování a vybavení terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Základna je bezbariérová.

 

 

Termín realizace:

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010528

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program.

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

 

Celkové náklady: 3 862 082,84 Kč

Poskytnutá dotace: 3 472 121 Kč (z toho  365 485,46 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování (rozpočet města Český Brod) : 389 971,01 Kč

stažený soubor.png
posemberi.jpg
MMR Logo.jpg
Untitled_edited.jpg

Dětský lesní ráj na Vrátkově

 

Cílem  projektu je v bezprostřední blízkosti města Český Brod, v obci Vrátkov,  vytvářet podmínky pro dětský lesní klub a příměstské tábory ve zdravém a  enviromentálně podnětném prostředí areálu bývalé hájenky městských lesů. Pro Dětský lesní ráj na Vrátkově je otevírací doba přizpůsobena tak, aby rodiče dětí na 1. stupni základních škol, kteří jsou aktivní na trhu práce, měli snazší podmínky pro výkon zaměstnání a mohli sladit svůj rodinný a pracovní život. Právě takovým rodičům pak NABÍZÍME:

Možnost lesní školní družiny zde na terénní základně, a to od pondělí do čtvrtka, vždy od 14 do 18 hod. (nebo dle konkrétních preferencí rodičů). 

Rezervace místa do Dětského lesního ráje na Vrátkově se vždy provádí minimálně týden předem, stejně tak je nutné přihlášení alespoň 3 dětí na daný termín. K rezervaci prosím využijte naši emailovou adresu: info@ekocentrumvratkov.cz

                                             

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Operační program Zaměstnanost.

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Celkové náklady: 818 237,50 Kč

Poskytnutá dotace: 777 325,62 Kč (z toho  81 823,75 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování : 40 911,88 Kč

stažený soubor (1).png
posemberi.jpg

Zajištění aktivit EVVO na terénní základně pro ekologickou a lesní výchovu mládeže a občanů Středočeského kraje" Jak, kdy, s čím a proč v lese hospodaříme. 

 

Projekt řeší zajištění činností EVVO na nově vybudované terénní základně v bývalé hájence na Vrátkově.  Jedná se o činnost v době školního roku, která zahrnuje projektové dny pro kolektivy školních tříd, kroužky pro děti z MŠ a žáky ZŠ, víkendové workshopy pro veřejnost.

 

 

 

Termín realizace:  březen 2022 – prosinec 2023

Na projekt je poskytována finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje.

Registrační číslo projektu: EVO/OSČ/047081/2022

Poskytovatel: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Celkové náklady: 790 000,00 Kč

Poskytnutá dotace ze Středočeského kraje: 500 000 Kč

Vlastní zdroje (rozpočet města Český Brod): 290 000 Kč

LOGO_KRAJE.jpeg
Untitled_edited.jpg
bottom of page