top of page

Nabídka programů Ekocenta

Vážení pedagogové a zájemci o programy pro školy/školky, vítáme Vás na našich stránkách a věříme,

že si z naší nabídky vyberete.


Programy realizujeme vždy v dopoledních hodinách pouze v pondělí a úterý.

Témata pro MŠ:

1) Rok v lese (pro jednotlivá roční období - jaro v lese, podzim v lese...)

Anotace: Co se děje v lese v jednotlivých ročních obdobích. Program se přizpůsobuje na to období, ve kterém nás navštívíte. Vždy se dozvíte, co v jednotlivém období dělají zvířátka, stromy, rostliny a další obyvatelé lesa.

2) Za zvířátky do lesa

Anotace: Jaká zvířátka můžeme potkat v lese, kde žijí, jak se chovají a co potřebují? Ukážeme si daňky v naší oboře.

3) Ptáčci našich le

Anotace: Jaké ptáčky můžeme v lese pozorovat? Co ptáčci potřebují? A můžeme jim my, lidé, nějak pomoci? Zaposloucháme se do zvuků lesa a nakoukneme do života ptáčků.

4) Tradice českých Vánoc a pohanské zvyky zimního slunovratu

Anotace: Program, ve kterém se děti seznámí se zvyky a tradicemi křesťanských Vánoc a s tím, jak Vánoce prožívali naši pohanští předci, když vítali slunovrat. Jak se liší vánoční stromeček křesťanů a pohanů? Které naše zvyky pochází od keltských předků

a které se objevily až později? Jakou kouzelnou moc má jmelí? To vše se spolu dozvíme a některé zvyky i vyzkoušíme.

Témata pro 1. stupeň ZŠ:

1) Les a člověk

Anotace: Člověk patří odjakživa do lesa, stejně jako lesní zvěř. Může ho ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně a společně se podíváme na tento vzájemný vztah mezi lesem a člověkem.
 

2) Poznej a zažij les

Anotace: všichni od mala ví, co je to strom. Ale víte co všechno takový strom dokáže? Nejen že vyrábí kyslík, který dýcháme, ale využívá i dalších energií v přírodě pro svůj i náš život. Setkáme se se stromy netradiční prožitkovou formou a zapojíme při tom i naše smysly!

3) Kukátko do lesního společenství ptáků

Anotace: Výukový program pro první stupeň žáků ZŠ, který naučnou a prožitkovou formou seznamuje žáky s vybranými druhy ptáků v lesním společenství, jejich životem a vztahy.

4) Zvířátka v lese

Anotace: Jaká zvířátka můžeme potkat v lese, kde žijí, jak se chovají a co potřebují? 

5) Tradice českých Vánoc a pohanské zvyky zimního slunovratu

Anotace: Program, ve kterém se děti seznámí se zvyky a tradicemi křesťanských Vánoc a s tím, jak Vánoce prožívali naši pohanští předci, když vítali Slunovrat. Jak se liší vánoční stromeček křesťanů a pohanů? Které naše zvyky pochází od našich keltských předků a které se objevily až později? Jakou kouzelnou moc má jmelí? To vše se spolu dozvíme a některé zvyky i vyzkoušíme.

Témata pro 2. stupeň ZŠ a střední školy: 

1) Lesník, myslivec a práce v lese

Anotace: Člověk patří odjakživa do lesa, stejně jako lesní zvěř. Může ho ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně a společně se podíváme na tento vzájemný vztah mezi lesem a člověkem.
 

2) Poznej a zažij les

Anotace: všichni od mala ví, co je to strom. Ale víte co všechno takový strom dokáže? Nejen že vyrábí kyslík, který dýcháme, ale využívá i dalších energií v přírodě pro svůj i náš život. Setkáme se se stromy netradiční prožitkovou formou a zapojíme při tom i naše smysly!

Informace o EVP

Volné termíny

Rezervace programů

V případě, že chcete pouze navštívit areál (bez programu), je potřeba nás kontaktovat a domluvit se s námi. Nechceme aby byl omezen provoz výukových programů. Děkujeme za pochopení.

bottom of page