Nabídka programů Ekocenta

Vážení pedagogové a zájemci o programy pro školy/školky, vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že si z naší nabídky vyberete.


Programy realizujeme vždy v dopoledních hodinách pouze v pondělí, úterý a ve středu.

Témata pro MŠ:

1) Za zvířátky do lesa

Anotace: Jaká zvířátka můžeme potkat v lese, kde žijí, jak se chovají a co potřebují? 

2) V lese na jehličí

Anotace: Jaká zvířátka žijí v lese? A jaké rostliny tam rostou? Zjistíme, co dělá les lesem, jak to v lese má a nemá vypadat a že každý kout i každý padlý strom, má v lese svoji roli. Necháme se lesem umělecky inspirovat a domů si odneseme frotáž kůry stromu.

3) Ptáčci našich lesů

Anotace: Jaké ptáčky můžeme v lese pozorovat? Co ptáčci potřebují? A můžeme jim my, lidé, nějak pomoci? Zaposloucháme se do zvuků lesa a nakoukneme do života ptáčků.

4) Živelný les

Anotace: Les je unikátní prostředí, které poskytuje příbytek pro nejrůznější živočichy a zároveň je těmito živočichy utvářeno. Jak to v lese vypadá a co všechno ovlivňuje život v lese? Voda, země, slunce, vzduch - živly, které les ovlivňují a které spolu budeme zkoumat.

Témata pro 1. stupeň ZŠ:

1) Les a člověk

Anotace: Člověk patří odjakživa do lesa, stejně jako lesní zvěř. Může ho ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně a společně se podíváme na tento vzájemný vztah mezi lesem a člověkem.
 

2) Poznej a zažij les

Anotace: všichni od mala ví, co je to strom. Ale víte co všechno takový strom dokáže? Nejen že vyrábí kyslík, který dýcháme, ale využívá i dalších energií v přírodě pro svůj i náš život. Setkáme se se stromy netradiční prožitkovou formou a zapojíme při tom i naše smysly!

3) Kukátko do lesního společenství ptáků

Anotace: Výukový program pro první stupeň žáků ZŠ, který naučnou a prožitkovou formou seznamuje žáky s vybranými druhy ptáků v lesním společenství, jejich životem a vztahy.

4) Zvířátka v lese

Anotace: Jaká zvířátka můžeme potkat v lese, kde žijí, jak se chovají a co potřebují? 

Témata pro 2. stupeň ZŠ a střední školy: 

1) Lesník, myslivec a práce v lese

Anotace: Člověk patří odjakživa do lesa, stejně jako lesní zvěř. Může ho ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně a společně se podíváme na tento vzájemný vztah mezi lesem a člověkem.
 

2) Poznej a zažij les

Anotace: všichni od mala ví, co je to strom. Ale víte co všechno takový strom dokáže? Nejen že vyrábí kyslík, který dýcháme, ale využívá i dalších energií v přírodě pro svůj i náš život. Setkáme se se stromy netradiční prožitkovou formou a zapojíme při tom i naše smysly!

Informace o EVP

Volné termíny

Rezervace programů

V případě, že chcete pouze navštívit areál (bez programu), je potřeba nás kontaktovat a domluvit se s námi. Nechceme aby byl omezen provoz výukových programů. Děkujeme za pochopení.