top of page

Poznáváme svět pokusem pro děti (6-10 let)

(starší nebo mladší děti lze přijmout po dohodě s lektorem)

Náplň kroužku: děti se seznámí se základními smysly, živly a přírodními zákonitostmi formou povídání a následného pokusu.  Dostanou sešit, do kterého si budou moci psát poznámky, malovat obrázky a lepit návody na pokusy.

Termín: pondělí 13:30 - 15:00

Lektorka: Viktorie Pacourková

Počet dětí v kroužku: 10

Cena kroužku za pololetí: 2 100 Kč/dítě

Počet lekcí za pololetí: 15

1. pololetí - začínáme 23. září 2024

Přihlášky na školní rok 2024/2025 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Náplň kroužku: Na jednotlivých lekcích budou děti objevovat a používat své smysly jako zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Ale také budou poznávat zemi, vodu, vzduch, gravitaci, energii...

A to vše zážitkovou metodou ve formě pokusů a zábavy.

image0 (1).jpeg

Na kroužek je nutné se přihlásit předem vyplněním formuláře ZDE.

bottom of page