Ekocentrum Vrátkov

Zájmové kroužky

Přihlášky a žádosti o detailní informace posílejte na jednotlivé lektory, nebo na info@ekocentrumvratkov.cz.

Nabídka zájmových kroužků

 

Lesohrátky

Kroužek pro děti ve věku 4 až 7 let.

Výlety do lesa, hry, tvoření a povídání o lese a jeho obyvatelích. Kroužek bude probíhat od 9. září, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 16.30.

Lektor: Tereza Pithartová.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku. Kapacita kroužku je omezena. Doprava na kroužek vlastní.

Cena kroužku: 4 000 Kč na školní rok

V případě zájmu kontaktujte lektorku na: tereza.pithartova@ekocentrumvratkov.cz

 

Dřevařík – mladý truhlář 1 a 2

Kroužek zaměřený na práci se dřevem, osvojení práce s drobným nářadím a rozvíjející kreativitu a zájem o dřevo jako materiál.

Kroužky budou probíhat od 14. září, vždy v úterý.
Pro děti z 1. stupně od 14.00 do 16.00. (dotovaný)
Pro děti z 2. stupně od 16.00 do 18.00. (nedotovaný)

Lektor: Kateřina Erbenová.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku.
Kapacita kroužku je omezena.
Doprava na kroužek vlastní.

Dotovaný kroužek stojí 2 000 Kč na školní rok, nedotovaný stojí 4 000 Kč na školní rok.

Podmínkou účasti dítěte na kroužku je, že oba rodiče jsou aktivní na trhu práce (tzn. zaměstnání, OSVČ, případně soustavně se připravující na povolání, nebo aktivně vyhledávající práci), a mají děti navštěvující první stupeň základních škol na Českobrodsku.

V případě zájmu kontaktujte lektorku na: katerina.erbenova@ekocentrumvratkov.cz

 

Mladý lesník I.

Kroužek je určen pro žáky I. stupně ZŠ.

Během kroužku pravidelně navštěvujeme les, poznáváme různé rostliny a živočichy v něm, stejně tak se ale dozvídáme něco o práci lesníka či o povinnostech myslivce. Les pak vnímáme jako místo odpočinku, ale také jako pracovní plochu.

Kroužky budou probíhat od 15. září
Pro děti z 1. stupně ve středu od 15.00 do 17.30. (dotovaný)

Lektor: Kuba Brichta.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku.
Kapacita kroužku je omezena.
Doprava na kroužek vlastní.

Dotovaný kroužek stojí 2 000 Kč na školní rok.

Podmínkou účasti dítěte na kroužku je, že oba rodiče jsou aktivní na trhu práce (tzn. zaměstnání, OSVČ, případně soustavně se připravující na povolání, nebo aktivně vyhledávající práci), a mají děti navštěvující první stupeň základních škol na Českobrodsku.

V případě zájmu kontaktujte lektora na: jakub.brichta@ekocentrumvratkov.cz

 

Mladý lesník II.

Kroužek je systémově nastaven tak, aby žáci chápali les jako ekosystém, pracovní činnosti v něm pak jako ucelený soubor činností, díky kterým pak les plno své produkční i mimoprodukční funkce. Převážná část aktivit probíhá v terénu, součástí programů jsou také praktické ukázky lesnických technologií a zvěře, či vlastní pracovní činnosti.

Kroužky budou probíhat od 13. září.
​Pro děti z 2. stupně v pondělí od 15.00 do 17.30

Lektor: Kuba Brichta.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku.
Kapacita kroužku je omezena.
Doprava na kroužek vlastní.

Kroužek stojí 4 000 Kč na školní rok.

V případě zájmu kontaktujte lektora na: jakub.brichta@ekocentrumvratkov.cz