Ekocentrum Vrátkov

Zájmové kroužky

Přihlášky a žádosti o detailní informace posílejte na jednotlivé lektory, nebo na info@ekocentrumvratkov.cz.

Nabídka zájmových kroužků

 

Lesohrátky

Kroužek pro děti ve věku 4 až 7 let.

Výlety do lesa, hry, tvoření a povídání o lese a jeho obyvatelích.

Kroužek je určen pro děti 3-8 let staré, probíhá každý čtvrtek od 14:00 (do 16:30).

Lektor: Tereza Koháčková.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku. Kapacita kroužku je omezena. Doprava na kroužek vlastní.

Cena kroužku na jeden rok činí 4 000 Kč.

V případě zájmu kontaktujte lektorku na: tereza.pithartova@ekocentrumvratkov.cz

 

Dřevařík – Mladý truhlář

Kroužek zaměřený na práci se dřevem, osvojení práce s drobným nářadím a rozvíjející kreativitu a zájem o dřevo jako materiál.

Kroužek je určen pro žáky 2.-7. třídy Zš, probíhá vždy v úterý od 14 hod. (do 16:30).

Lektor: Kateřina Erbenová.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku.
Kapacita kroužku je omezena.
Doprava na kroužek vlastní.

Cena kroužku na rok činí 4 000 Kč (je možná dotace 2 000 Kč).

Podmínkou dotace 2 000 Kč je doložení stekučnosti, že oba rodiče jsou aktivní na trhu práce (tzn. zaměstnání, OSVČ, případně soustavně se připravující na povolání, nebo aktivně vyhledávající práci) + mají děti navštěvující první stupeň základních škol na Českobrodsku.

V případě zájmu kontaktujte lektorku na: katerina.erbenova@ekocentrumvratkov.cz

 

Mladý lesník

Kroužek je systémově nastaven tak, aby žáci chápali les jako ekosystém, pracovní činnosti v něm pak jako ucelený soubor činností, díky kterým pak les plno své produkční i mimoprodukční funkce. Převážná část aktivit probíhá v terénu, součástí programů jsou také praktické ukázky lesnických technologií a zvěře, či vlastní pracovní činnosti.

​Pro děti 3.-7. třídy ZŠ, probíhá každé pondělí od 15.00 (do 17:30).

Lektor: Kuba Brichta.

Do kroužku je možné se zapojit v průběhu roku.
Kapacita kroužku je omezena.
Doprava na kroužek vlastní.

Kroužek stojí 4 000 Kč na školní rok (je možná dotace 2 000 kč).

* Podmínkou dotace 2 000 Kč je doložení skutečnosti, že jsou oba rodiče aktivní na trhnu práce (zaměstnání, OSVČ, případně soustavně se připravující na budoucí povolání, nebo aktivně vyhledávající práci) + mají děti, které navštěvují 1. stupeň ZŠ na Českobrodsku. 

V případě zájmu kontaktujte lektora na: jakub.brichta@ekocentrumvratkov.cz