Ekocentrum Vrátkov

Zajištění aktivit EVVO na terénní základně pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov

Projekt řeší zajištění činností EVVO na nově vybudované terénní základně v bývalé hájence na Vrátkově.  Jedná se o činnost v době školního roku, která zahrnuje projektové dny pro kolektivy školních tříd, kroužky pro děti z MŠ a žáky ZŠ, víkendové workshopy pro veřejnost.

Termín realizace:  leden 2020 – prosinec 2021

Na projekt je poskytována finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje .

Registrační číslo projektu: S 4153/OŽP/2020

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program.

Celkové náklady: 1 000 000,00 Kč

Poskytnutá dotace ze Středočeského kraje: 500 000 Kč

Neinvestiční část dotace z IROP   (TERÉNNÍ ZÁKLADNA PRO EKOLOGICKOU A POLYTECHNICKOU VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE VRÁTKOV) : 475 000 Kč

Vlastní zdroje (rozpočet města Český Brod) – 25 000 Kč