Ekocentrum Vrátkov

Dětský lesní ráj na Vrátkově

Cílem  projektu DĚTSKÝ LESNÍ RÁJ NA VRÁTKOVĚ je v bezprostřední blízkosti města Český Brod, v obci Vrátkov,  vytvářet podmínky pro dětský lesní klub a příměstské tábory ve zdravém a  enviromentálně podnětném prostředí areálu bývalé hájenky městských lesů. Pro Dětský lesní ráj na Vrátkově je otevírací doba přizpůsobena tak, aby rodiče dětí na 1. stupni základních škol, kteří jsou aktivní na trhu práce, měli snazší podmínky pro výkon zaměstnání a mohli sladit svůj rodinný a pracovní život. Právě takovým rodičům pak NABÍZÍME:

Možnost lesní školní družiny zde na terénní základně, a to od pondělí do čtvrtka, vždy od 14 do 18 hod. (nebo dle konkrétních preferencí rodičů). Nově také nabízíme zázemí dětem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině, v dopoledních hodinách. 

Rezervace místa do Dětského lesního ráje na Vrátkově se vždy provádí minimálně týden předem, stejně tak je nutné přihlášení alespoň 3 dětí na daný termín. K rezervaci prosím využijte naši emailovou adresu: info@ekocentrumvratkov.cz nebo telefonát na: +420 723 399 475.

                                              *

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015921

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Operační program Zaměstnanost.

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje .

Pošembeří

Celkové náklady: 818 237,50 Kč

Poskytnutá dotace: 777 325,62 Kč (z toho  81 823,75 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování : 40 911,88 Kč